Správcem osobních údajů je:

Ivana Hoppová

Identifikační číslo: 06598323

Tel. kontakt: 735 905 821

E-mail: info@naramkynaprani.cz nebo naramkynapranicz@gmail.com

Neplátce DPH

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účely zpracování:

S osobními údaji jsou dělány jen ty činnosti, co jsme si se subjektem předem domluvili. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny. Údaje budou zpracovávány provozovatelem (správcem). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem (faktury)

->Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, telefonický a e-mailový kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

->Zákonné povinnosti včetně korespondence související s objednávkou

->V rámci dotazů týkajících se zboží čí služeb nebo jiných záležitostí týkajících se provozu e-shopu prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu - vedení korespondence a uchování historie korespondence

->Archivace účetních dokladů (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR): vedení účetnictví správcem: jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

Vše podle potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu
e-shopu:

->Pro usnadnění provozu e-shopu, realizací objednávek a zajištění technického zabezpečení -  Prestashop, server hosting FORPSI, Excel, e-mail hosting

->Dopravní společnosti za účelem zajištění dopravy vámi objednaného zboží – Česká pošta, Zásilkovna

-> Pro reklamní účely (Google Adwords, Google Merchant), k tvorbě rozličných statistik (Google Analytics) -  jsou však využívané pouze k interním účelům.

Doba uchovávání údajů

Zpracovávány jsou jen ty údaje, které jsou skutečně potřeba a to po dobu nezbytně nutnou.

Archivace účetních dokladů: určená příslušným právním předpisem

Vaše údaje si necháme pro další možnou naší spolupráci, objednávku. Pokud s dalším zpracováním nesouhlasíte, tak po nejnutnější komunikaci Vaše os.údaje z naší databáze smažeme.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů -  hesla, antivirový program.

K osobním údajům mají přístup pouze správcem pověřené osoby.

Závěrečné ustanovení

V objednávkovém formuláři v sekci "OSOBNÍ ÚDAJE" potvrzujete pomocí zaškrtávacího tlačítka u "Souhlasím se zpracovaním osobních údajů GDPR", že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Znění těchto podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

Aktualizace těchto podmínek byla provedena dne 29.7.2019.